Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ005681
Author(s)Hoffmannová, Jana
Title

Hledání stylu v (o)polské Stylistyce

PublishedČeská literatura, 43, č. 4, 1995, s. 407-414
Languagecze
Classification (CZ)Teorie stylu a obecné otázky stylistické
Obecné otázky české stylistiky
Classification (EN)The theory of style and general questions of language style
General works
Subjectsstylistika; styly funkční
Subjects (DE)Stilistik (Stilkunde, Stillehre)
NoteZ vydaných čísel polského časopisu abstrahovány názory vědců na teorii stylu
Mediumarticle
URLwww.jstor.org (homepage)
Holdings (in Germany)see in EZB-Opac
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/5681
PURLCitation link