Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ004540
Author(s)Macurová, Alena
Title

Nad jazykem současného překladu

PublishedSpisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 2, Praha, FF UK ; 1995, s. 246-249
Languagecze
Classification (CZ)Jazyková a stylistická problematika překladu. Obecné otázky
Classification (EN)Linguistic and stylistic problems of translation
Subjectspřeklady; literatura pokleslá; čeština
Subjects (DE)Übersetzungen; Tschechisch
NoteTj. nad jazykem překladů současné pokleslé literatury
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/4540
PURLCitation link

More like this:

Otazníky nad "jazykem"komunismu / Bohdan, Daniel
Nad jazykem města Brna / Krčmová, Marie
Jak dál se znakovým jazykem, jak dál s tlumočním? / Macurová, Alena
K problémům překladu pragmatických charakteristik textu / Macurová, Alena
K problémům překladu pragmatických charakteristik uměleckého textu / Macurová, Alena
Úsměv, škleb a pláč nad jazykem českých lékařů / Koutecký, Josef
Rozbité zrcadlo. Nad textovou výstavbou současného popularizačního textu / Krčmová, Marie