Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ004237
Author(s)Urban, Zdeněk
Title

Z tradicijow čěskeje sorabistiki

Editor(s)Do luž. srb. přel. Budar, B.
PublishedRozhlad, 45, č. 10, 1995, s. 341-344
Languagewen
Classification (CZ)Dějiny lingvistické práce na území Československa (do roku 1945)
Dějiny lingvistické práce na území Československa a České republiky (období nejnovější, po roce 1945)
Lužická srbština
Classification (EN)History of linguistics in Czechoslovakia (till 1945)
History of linguistics in Czechoslovakia and in the Czech Republic (since 1945)
Sorbian
Subjectssorabistika
NoteStručný přehled
Mediumarticle
Holdings (in Germany)ZDB-Katalog
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/4237
PURLCitation link