Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ004044
Author(s)Hausenblas, Karel
Title

Stručná charakteristika stylu a stylistiky

PublishedStylistyka, 4, 1995, s. 233-243
Languagecze
Classification (CZ)Teorie stylu a obecné otázky stylistické
Classification (EN)The theory of style and general questions of language style
Subjectsstyl; stylistika; styly funkční
Subjects (DE)Stilistik (Stilkunde, Stillehre)
NoteNovější historie a současná situace stylistiky, k pojetí a funkcím stylu, druhy stylu (diskusní příspěvek)
Mediumarticle
URLwww.ceeol.com (homepage) ab Vol. 18 (2009)
Holdings (in Germany)see in EZB-Opac
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/4044
PURLCitation link