Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ003821
Author(s)Adamec, Přemysl
Title

Konektivní částice a jiné textově propojovací výrazy v současné češtině

PublishedPřednášky z 37. a 38. běhu LŠSS [PřednLŠSS 37-38], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 59-64
Languagecze
Classification (CZ)Čeština ve společnosti a praxi
Jednotlivé slovní druhy, jejich mluvnické kategorie a význam
Classification (EN)Czech in society and practice
Particular word classes, their grammatical categories and meaning
Subjectsčástice konektivní; spojky; příslovce; konektory; čeština; pragmatika; druhy slov
Subjects (DE)Adverb, pl. Adverbien (Umstandswort); Tschechisch; Pragmatik
NoteKonektivní částice v textech monologických, dialogických, resp. polylogických; pokus o klasifikaci komentářově-postojových významů
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/3821
PURLCitation link