Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ003322
Author(s)Beránková, Eva
Title

Podzim všemi smysly. Ke schopnostem žáků ZŠ vyjadřovat vlastní citové prožitky

PublishedČeský jazyk a literatura, 46, č. 9-10, 1995-96, s. 209-213
Languagecze
Classification (CZ)Metodické příspěvky k dílčím otázkám vyučování češtině
Classification (EN)Contributions to the methodology of particular questions
Subjectssloh; vyučování; čeština
Subjects (DE)Unterricht; Tschechisch
NoteNavazuje na články v ČJLit č. 3-4, 1995-96. O nutnosti rozvíjet vyjadřovací schopnosti žáků při slohové výchově
Mediumarticle
Holdings (in Germany)ZDB-Katalog
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/3322
PURLCitation link