Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ003191
Author(s)Klimeš, Lumír
Title

Názvy československých pevnostních objektů vybudovaných v letech 1936-1938. 2

PublishedActa onomastica, 36, 1995, s. 101-104
Languagecze
Classification (CZ)Jména zeměpisná pomístní
Classification (EN)Minor place names
Subjectsonomastika; názvy pevností; čeština; anoikonyma; kryptonyma
Subjects (DE)Onomastik (Namenkunde); Tschechisch; Anoikonyme
NoteSeznam krycích názvů pevností a jejich lingvistická charakteristika
Mediumarticle
URLwww.ceeol.com (homepage) Vol. 47 (2006) -
Holdings (in Germany)see in EZB-Suche
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/3191
PURLCitation link