Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ001558
Author(s)Martincová, Olga
Title

K popisu dynamiky slovotvorného systému

PublishedRozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 38-42
Languagecze
Classification (CZ)Tvoření slov
Obecné otázky
Classification (EN)Word formation
General works
Subjectsneologismy; tvoření slov; čeština
Subjects (DE)Neologismen; Wortbildung; Tschechisch
NoteNástin jistého schématu popisu dynamiky slovotvorného systému z pohledu neologismů. Doklady z češtiny
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1558
PURLCitation link