Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ001543
Author(s)Kolářová, Ivana
Title

Sdělování dojmů a zážitků z cestování po Anglii v knihách K. Čapka a Z. Kočové

PublishedCesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 59-65
Languagecze
Classification (CZ)Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Classification (EN)Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
SubjectsČapek, Karel; Kočová, Zuzana; jazyk autorský; styl autorský; cestopisy; čeština
Subjects (DE)Autorensprache; Autorstil; Tschechisch
NoteK. Čapek: Anglické listy, Praha 1970; Z. Kočová: Potíže putování, Praha 1989. Jazyková stránka a zejména otázky lexikální
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1543
PURLCitation link