Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ001537
Author(s)Pastyřík, Svatopluk
Title

Cesta Labyrintem světa

PublishedCesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 109-111
Languagecze
Classification (CZ)Literární onomastika
Classification (EN)Literary onomastics
SubjectsKomenský, Jan Amos; čeština; propria
Subjects (DE)Tschechisch; Propria
NoteO propriích v Komenského Labyrintu světa
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1537
PURLCitation link