Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ001536
Author(s)David, Milan
Title

Jazykové ztvárnění motivů cest v díle Simonetty Buonaccini

PublishedCesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 190-191
Languagecze
Classification (CZ)Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Classification (EN)Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
SubjectsBuonaccini, Simonetta; jazyk autorský; styl autorský; čeština; cestopisy
Subjects (DE)Autorensprache; Autorstil; Tschechisch
NoteBásnířka S. Buonaccini (vlast. jménem Ludmila Bučanová, 1839-1935) a její cestopis "Sbohem, condottiere!"
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1536
PURLCitation link