Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ001532
Author(s)Hauser, Přemysl
Title

Cesta a pouť. Česko-slovinské paralely lexikální a slovotvorné

PublishedCesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 40-45
Languagecze
Classification (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Sémiotika. Obecná sémantika
Classification (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
Semiotics. General semantics
Subjectsstudie porovnávací; sémantika; čeština; slovinština
Subjects (DE)Vergleichsstudie; Semantik; Tschechisch; Slowenisch
NoteVýznamový a slovotvorný rozbor sémantického pole
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1532
PURLCitation link