Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ001507
Author(s)Schulzová, Oľga
Title

Slovakistika na pražskej Filozofickej fakulte Karlovej univerzity

PublishedZápisník slovenského jazykovedca, 14, č. 1-4, 1995, s. 14-15
Languageslo
Classification (CZ)Současný stav a organizace lingvistické práce v ČR
SLOVENŠTINA
Classification (EN)The present organization of linguistics in the Czech Republic
SLOVAK
Subjectsslovakistika; vyučování; slovenština
Subjects (DE)Unterricht; Slowakisch
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1507
PURLCitation link