Портал славістики


[root][biblio]

Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ000910
Author(s)Šedivá, Martina
Title

Několik poznámek o Bassově Čtení o roce osmačtyřicátém

PublishedTermina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 122-132
Languagecze
Classification (CZ)Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Classification (EN)Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
Subjectsčeština; styl odborný; styl umělecký; Bass, Eduard
Subjects (DE)Tschechisch; Fachstil
NotePoznámky ke stylu (vycházelo časopisecky od r. 1938; na hranici mezi stylem uměleckým a odborným)
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/910
PURLCitation link

More like this:

Několik poznámek / Nevole, Milan
Několik poznámek o spisovné výslovnosti / Daneš, František
Několik poznámek o syntaktickém vztahu závislosti / Hrbáček, Josef
Několik poznámek o smyslech v češtině / Nebeská, Iva
Několik poznámek o arabských osobních jménech / Kropáček, Luboš
Několik poznámek o tzv. rytmickém činiteli / Esvan, François
Několik poznámek o fonaci ve slovenštině / Rendár, Ľubomír