Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ000902
Author(s)Zschärlich, Renate
Title

Získávání receptivních znalostí ve vztahu k odbornému textu

PublishedTermina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 66-70
Languagecze
Classification (CZ)Bilingvismus. Jazykové kontakty
Jazykové vyučování, jeho teorie, didaktika a metodologie
Classification (EN)Bilingualism. Language contacts
Language teaching, its theory, and methodology
Subjectsrecepce; jazyky cizí; vyučování; multilingvismus receptivní; komunikace odborná
Subjects (DE)Fremdsprachen; Unterricht
NoteReceptivní multilingvismus, odborná komunikace a porozumění čtenému textu, využití počítačů ve výuce cizím jazykům
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/902
PURLCitation link