Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ000900
Author(s)Zeman, Jiří
Title

Charakteristika hybridních útvarů stylu odborného a publicistického

PublishedTermina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 47-54
Languagecze
Classification (CZ)Čeština ve vědě, český odborný jazyk a styl
Terminologie společenských věd
Classification (EN)Czech in science, scientific and special style
Terminology of humanities
Subjectsčeština; sleevenote; styl publicistický; styl odborný; terminologie
Subjects (DE)Tschechisch; publizistischer Stil; Fachstil; Terminologie
NoteGramofonová deska jako specifický druh sémanticky heterogenních komunikátů. Rozbor české terminologie doprovodných textů (= sleevenote)
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/900
PURLCitation link