Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ000864
Author(s)Váchová, Helena
Title

Nina Bonhardová a jižní Čechy

PublishedJazyk a řeč jihočeského regionu 4 : Sborník katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF ; 1995, s. 102-107
Languagecze
Classification (CZ)Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Classification (EN)Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
SubjectsBonhardová, Nina; jazyk autorský; styl autorský
Subjects (DE)Autorensprache; Autorstil
NoteTrilogie N. Bonhardové Tanec rabů, Selský mor a Polyxena zkoumána z hlediska stylistického a z hlediska některých jazykových rysů
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/864
PURLCitation link