Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ000749
Author(s)Šrámek, Rudolf
Title

Onomastická lexikografie

PublishedManuál lexikografie, Jinočany, H&H ; 1995, s. 158-181
Languageeng
Classification (CZ)Lexikografie
Obecné otázky. Teorie a metoda onomastiky
Classification (EN)Lexicography
General works. The theory and of onomastics
Subjectsonomastika; lexikografie; slovníky; onymie; čeština
Subjects (DE)Onomastik (Namenkunde); Lexikographie; Wörterbücher; Tschechisch
NoteVymezení a zásady onomastické lexikografie, způsoby zpracování onymických slovníků (problematika onymického hesla, jeho tvorba, výklad). Materiálová báze těchto slovníků z hlediska synchronnosti a diachronnosti, spisovnosti, nespisovnosti a frekvence
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/749
PURLCitation link