Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ000724
Author(s)Valčáková, Pavla
Title

Josef Miloslav Kořínek (1899-1945)

PublishedSborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 44, č. A 43, 1995, s. 139-140
Languagecze
Classification (CZ)Dějiny lingvistické práce na území Československa (do roku 1945)
Classification (EN)History of linguistics in Czechoslovakia (till 1945)
SubjectsKořínek, Josef Miloslav; lingvisté; indoevropeisté
Subjects (DE)Linguisten
NoteLingvista, indoevropeista, stoupenec PLK
Mediumarticle
URLdigilib.phil.muni.cz (homepage) Vol. 1 (1952) - Vol. 56 (2008)
Holdings (in Germany)see in EZB-Suche
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/724
PURLCitation link