Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ000603
Author(s)Mathauser, Zdeněk
Title

K sémiotice a hermeneutice. (Interpretační zkušenosti s díly N. V. Gogola, E. A. Poea a J. Haška aj.)

PublishedPřednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 183-197
Languagecze
Classification (CZ)Sémiotika. Obecná sémantika
Obecné otázky uměleckého stylu. Jazyk a styl v jednotlivých literárních žánrech
Classification (EN)Semiotics. General semantics
The style of particular literary forms
Subjectssémiotika; alegorie; metafora; symboly; teorie literatury
Subjects (DE)Semiotik; Allegorie; Metapher; symbolischen Zeichen
NoteSémiotický model umělecké situace. Alegorie a metafora, spojením alegorického a metaforického vzniká symbol
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/603
PURLCitation link