Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ000600
Author(s)Adamec, Přemysl
Title

Některé otázky českého slovosledu

PublishedPřednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 105-111
Languagecze
Classification (CZ)Syntax
Mluvnická stavba jazyka
Classification (EN)Syntax
Grammatical structure of language
Subjectsjazyky slovanské; slovosled; slovosled volný; členění větné aktuální; syntax; čeština
Subjects (DE)Slawische Sprachen; Wortstellung; Aktuelle Satzgliederung; Syntax (Satzlehre); Tschechisch
NoteTzv. volný slovosled ve slovanských jazycích a slovosledná problematika v češtině
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/600
PURLCitation link