Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ000233
Author(s)Firbas, Jan
Title

On the thematic and the rhematic layers of a text

PublishedOrganization in Discourse : Proceedings from the Turku Conference, Turku, Univ. of Turku ; 1995, s. 59-72
Languageeng
Classification (CZ)Lingvistika textu
Teorie překladu, jeho jazyková a stylistická stránka
Classification (EN)Text linguistics
The theory of translation, its language and style
Subjectslingvistika textová; členění větné aktuální; překlady; studie porovnávací; téma; réma
Subjects (DE)Textlinguistik; Aktuelle Satzgliederung; Übersetzungen; Vergleichsstudie; Thema; Rhema
NoteFaktory v textu, ovlivňující větné členění každé věty textu. Na příkladech textů (Lukáš 2: 8-14 a Pasternakův Doktor Živago) přeložených do několika evrop. jazyků
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/233
PURLCitation link