Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ000192
Author(s)Havránek, Jan
Title

Sociální struktura pražských Němců a Čechů, křesťanů a židů ve světle statistik z let 1890 - 1930

PublishedČeský časopis historický, 93, č. 3, 1995, s. 470-480
Languagecze
Classification (CZ)Dějiny lingvistické práce na území Československa (do roku 1945)
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Popis a rozbor jazyka
Classification (EN)History of linguistics in Czechoslovakia (till 1945)
Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Description and analysis of language
Subjectsmenšiny etnické; němčina pražská; bilingvismus; kontakty jazykové; čeština
Subjects (DE)Zweisprachigkeit (Bilingualismus); Sprachkontakt; Tschechisch
NoteObraz sociálního složení základních etnických skupin pražského obyvatelstva. Charakterizována sociální základna, z níž vyrostla pražská kultura německého jazyka. Situace v pražském školství, bilingválnost některých skupin
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/192
PURLCitation link