Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ000183
Author(s)Bachmannová, Jarmila
Title

Mluvený projev spisovný a nespisovný

PublishedNaše řeč, 78, č. 4, 1995, s. 197-201
Languagecze
Classification (CZ)Čeština ve společnosti a praxi
Ostatní nespisovné útvary jazyka
Jednotlivá nářečí
Classification (EN)Czech in society and practice
The other non-standard forms of language
Particular dialects
Subjectsmluvenost; střídání kódů; spisovnost; nespisovnost; čeština obecná; nářečí severovýchodočeská; čeština
Subjects (DE)Sprachlichkeit; Schriftlichkeit; Nicht-Schriftlichkeit; Gemeintschechisch; Tschechisch
NoteNa konkrétním mluveném textu dokumentována skutečnost, jak mluvčí v závislosti na měnících se podmínkách komunikace střídá kódy, přechází z jazyka spisovného do nespisovného (případně užívá podkrkonošského nářečí)
Mediumarticle
URLnase-rec.ujc.cas.cz (homepage) ab Vol. 1, Iss. 1 (1917) bis Vol. 90, Iss. 5 (2007)
Holdings (in Germany)see in EZB-Opac
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/183
PURLCitation link