Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ000173
Author(s)Štícha, František
Title

Implizitheit vs. Explizitheit in Bibelübersetzungen

PublishedLinguistica Pragensia, č. 1, 1995, s. 15-24
Languageger
Classification (CZ)Teorie překladu, jeho jazyková a stylistická stránka
Jazyk a styl v překladech z jazyků neslovanských
Classification (EN)The theory of translation, its language and style
Language and style in translations from non-Slavonic languages
Subjectspřeklady; bible; explicitnost; implicitnost; jazyky slovanské; srozumitelnost
Subjects (DE)Übersetzungen; Bibel; Slawische Sprachen
NoteNa 12 překladech bible (do jazyků slovanských i neslovanských) dokumentována snaha moderních překladatelů o srozumitelnější jazyk
Mediumarticle
URLlinguisticapragensia.ff.cuni.cz (homepage) ab Vol. 24, Iss. 1 (2014)
Holdings (in Germany)see in EZB-Opac
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/173
PURLCitation link