Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ000105
Author(s)Kohout, Jaroslav
Title

Rétorika. Umění mluvit a jednat s lidmi

Place/Publ.Praha: Management Press
Year1995
Pages124 s.
Languagecze
ISSN80-85603-92-6
Classification (CZ)Rétorika, umění mluvit a jednat s lidmi
Classification (EN)Rhetoric
Subjectsrétorika; historie; mluvenost; psanost; komunikace nejazyková; psycholingvistika; sociolingvistika; čeština
Subjects (DE)Rhetorik; Sprachlichkeit; Schriftlichkeit; Nonverbale Kommunikation; Psycholinguistik; Soziolinguistik; Tschechisch
ReviewVrbová, Alena, Tlumočení - překlad 1996, 7, č. 30, s. 39 [611]
NoteKrátce z historie rétoriky (Řecko, Řím), rétorika u nás (od doby Husovy po národní obrození). Stručně o problematice řeči mluvené, psané a viděné.
Mediumbook
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/105
PURLCitation link