Портал славистики


[root][biblio]

Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ000092
Author(s)Štícha, František
Title

Otázky predikátové: inference, implicitnost a explicitní výrazy ilokučních funkcí 1, 2

PublishedSlovo a slovesnost, 56, č. 2, 3, 1995, s. 98-109, 204-217
Languagecze
Classification (CZ)Syntax
Classification (EN)Syntax
Subjectsotázky predikátové; inference; implicitnost; explicitnost; ilokuce; čeština; syntax; Havel, Václav; Klíma, Ivan
Subjects (DE)Illokution, das illokutionäre Element; Tschechisch; Syntax (Satzlehre)
NoteVymezení pojmu, definice vztahu mezi inferencí, implicitností a explicitností ilokučních funkcí dané výpovědní formy; formální typologie tohoto typu otázek; analýza otázek podivových, apelových, zjišťovacích a asertivních; materiál z her V. Havla a děl I. Klímy.
Mediumarticle
URLsas.ujc.cas.cz (homepage)
Holdings (in Germany)see in ZDB-Katalog
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/92
PURLCitation link

More like this:

K prozodickým indikátorům ilokučních funkcí / Grepl, Miroslav
Indexické výrazy 1, 2, 3 / Niederle, Rostislav
Proč klademe otázky / Štícha, František
Problematika klasifikace ilokučních aktů (2) / Grepl, Miroslav
K problematice klasifikace ilokučních aktů (1) / Grepl, Miroslav
Konotace a inference / Nebeská, Iva
Dílo 1, 2 / Gellner, František