Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ000040
Author(s)Štícha, František
Title

Potažmo

PublishedNaše řeč, 78, č. 2, 1995, s. 110-112
Languagecze
Classification (CZ)Původ a význam jednotlivých slov a rčení
Classification (EN)Origin and meaning of particular words and idioms
Subjectsetymologie; význam; čeština
Subjects (DE)Etymologie; Bedeutung; Tschechisch
NoteNový význam výrazu ("jisté vztažení řečeného"), k jehož renesanci došlo po r. 1989 (smysl slova není vždy zcela zřejmý, výraz budí nejistotu i pokud jde o slovnědruhovou platnost)
Mediumarticle
Holdings (in Germany)ZDB-Katalog
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/40
PURLCitation link