Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ000031
Author(s)Filipec, Josef
Title

K druhému vydání Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost

PublishedNaše řeč, 78, č. 1, 1995, s. 9-17
Languagecze
Classification (CZ)Lexikografie
Classification (EN)Lexicography
Subjectsspisovnost; lexikografie; změny jazykové; čeština; slovníky výkladové; sémantika
Subjects (DE)Schriftlichkeit; Lexikographie; Tschechisch; Semantik
NotePřehled slovníků podobného typu (i cizojazyčných); charakteristika specifických rysů SSČ: rozlišení centrální a periferní lexikální oblasti, sémantická a sémická analýza lexémů, vztahy syntagmatické, paradigmatické a hierarchické. Pravopisné změny, odideologizování hesel apod. v 2. vyd
Mediumarticle
URLnase-rec.ujc.cas.cz (homepage)
Holdings (in Germany)see in EZB-Suche
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/31
PURLCitation link