Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1994CZ050184
Author(s)Hofmann, Zdeněk
Title

Od slova k mluvnímu aktu

PublishedVesmír, jazyk, myšlení : Studie z filosofie vědy a jazyka, Praha, Filosofia ; 1994, s. 103-117
Languagecze
Classification (CZ)Teorie a metodologie lingvistické práce
Filozofie jazyka. Logika a jazyk
Classification (EN)The theory and methodology of linguistic work
Philosophy of language. Logic and language
Subjectsteorie lingvistické; filozofie jazyka; sémiotika; teorie komunikace
Subjects (DE)Linguistische Theorien; Sprachphilosophie; Semiotik
NotePopis lingv. teorií provázejících formování filozofie jazyka a vedoucích k vytvoření koncepce mluvních aktů
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/50184
PURLCitation link