Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1994CZ024354
Author(s)Daneš, František
Title

Odstavec jako centrální jednotka tematicko-kompoziční výstavby textu (na materiále textů výkladových)

PublishedSlovo a slovesnost, 55, č. 1, 1994, s. 1-17
Languagecze
Classification (CZ)Lingvistika textu
Lingvistika textu
Classification (EN)Text linguistics
Text linguistics
Subjectslingvistika textová; odstavec; segmentace textu; koherence; čeština; koheze
Subjects (DE)Textlinguistik; Kohärenz (Kohäsion); Tschechisch
NoteVýklad termínu odstavec a jeho dvojí pojetí (jev grafický a obsahový); typy tematické výstavby odstavce a návaznost mezi odstavci.
Mediumarticle
URLsas.ujc.cas.cz (homepage)
Holdings (in Germany)see in EZB-Suche
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/24354
PURLCitation link