Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1994CZ012106
Title

Najstaršie rody na Slovensku. Zborník príspevkov zo sympózia o najstarších rodoch na Slovensku 4.-6. októbra 1993 v Častej-Papierničke

Editor(s)Zost. Štulrajterová, Katarína
PublisherSlov. genealogicko-heraldická spoločnosť
Year1994
Pages128 s.
Languageslo
Classification (CZ)SLOVENŠTINA
Časopisy a sborníky vydané v zahraničí
Classification (EN)SLOVAK
Foreign periodicals, etc.
Subjectssborníky; genealogie; onomastika; antroponyma; slovenština
Subjects (DE)Sammelbände; Onomastik (Namenkunde); Personennamen; Slowakisch
ReviewI.Hl. Český časopis historický 1996, 94, č. 1, 136. s.
NotePříspěvek M. Majtána o osobních jménech
Mediumbook
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/12106
PURLCitation link