Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1994CZ003520
Author(s)Beránková, Eva
Title

Peřej - to je jako peřina

PublishedČeský jazyk a literatura, 45, č. 3-4, 1994-95, s. 77-81
Languagecze
Classification (CZ)Metodické příspěvky k dílčím otázkám vyučování češtině
Classification (EN)Contributions to the methodology of particular questions
Subjectsjazyk autorský; Čapek, Karel; hry jazykové; čeština; Morgenstern, Christian
Subjects (DE)Autorensprache; Tschechisch
NoteVyužití bohatosti jazyka některých autorů (K. Čapek, Ch. Morgenstern) ve vyučování mateřskému jazyku. Jazykové hry při hodinách češtiny
Mediumarticle
Holdings (in Germany)ZDB-Katalog
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/3520
PURLCitation link