Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1994CZ001608
Author(s)Dokulil, Miloš
Title

The Prague School's theoretical and methodological contribution to "word formation"(derivology)

PublishedThe Prague School of Structural and Functional Linguistics : A Short Introduction, Amsterdam, Benjamins ; 1994, s. 123-161
Languageeng
Classification (CZ)Tvoření slov
Tvoření slov
Classification (EN)Word formation
Word formation
SubjectsPražský lingvistický kroužek; tvoření slov; derivace; onomaziologie; čeština
Subjects (DE)Prager sprachwissenschaftlicher Kreis; Wortbildung; Derivation; Onomasiologie; Tschechisch
NoteV úvodní části zpracovány obecné otázky tvoření slov, v závěru český (a slovenský) výzkum tvoření slov (uvedena základní díla) a přínos české rusistiky k teorii a metodám tvoření slov
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1608
PURLCitation link