Портал славістики


[root][biblio]

Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1994CZ000163
Author(s)Chromečka, Julius
Title

Ke strukturním a významovým shodám frazeologických jednotek němčiny a češtiny

PublishedCizí jazyky, 38, č. 5-6, 1994-95, s. 195-202
Languagecze
Classification (CZ)Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Popis a rozbor jazyka
Classification (EN)Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Description and analysis of language
Subjectsčeština; němčina; frazeologismy; význam
Subjects (DE)Tschechisch; Deutsch; Phraseologismen; Bedeutung
Mediumarticle
Holdings (in Germany)see in ZDB-Katalog
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/163
PURLCitation link

More like this:

Úvod do odborné němčiny / Chromečka, Julius
Ke vzniku a významovým proměnám označení "metlář" / Drápala, Daniel
Parafrázování frazeologických jednotek v české a německé publicistice / Muschnerová, Anetta
Charakteristika frazeologických jednotek v psané sportovní publicistice / Jelenová, Jarmila
Typologické srovnání klasifikace českých a maďarských frazeologických jednotek / Garai, Csaba
Jazyk v strukturním pojetí. Kapitoly ze synchronní a diachronní analýzy ruštiny / Leška, Oldřich
Místo frazeologických obratů v osvojování češtiny cizinci / Čechová, Marie