Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1994CZ000144
Author(s)Pacovská, Jasňa
Title

Mezinárodní kongres aplikované psycholingvistiky

PublishedČeský jazyk a literatura, 45, č. 9-10, 1994-95, s. 226-228
Languagecze
Classification (CZ)Kongresy, konference apod. v zahraničí
Psycholingvistika. Neurolingvistika
Classification (EN)Congresses, conferences, etc. abroad
Psycholinguistics. Neurolinguistics
Subjectskonference; psycholingvistika
Subjects (DE)Konferenz; Psycholinguistik
Mediumarticle
Holdings (in Germany)ZDB-Katalog
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/144
PURLCitation link