Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1994CZ000138
Title

Co s přejatými anglickými výrazy?

PublishedČeský jazyk a literatura, 45, č. 9-10, 1994-95, s. 228-229
Languagecze
Classification (CZ)Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Ostatní příspěvky bohemistické
Popis a rozbor jazyka
Classification (EN)Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Miscellaneous contributions relating to the Czech studies
Description and analysis of language
Subjectszákony jazykové; slova přejatá; anglicismy; čeština
Subjects (DE)Lehnwörter; Anglizismen; Tschechisch
NoteProblematika jazykových zákonů a přejímání cizích slov (zejména z angličtiny) do češtiny. Příklad jazykového zákona ve Francii, české zkušenosti
Mediumarticle
Holdings (in Germany)ZDB-Katalog
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/138
PURLCitation link