Портал славістики


[root][biblio]

Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1994CZ000135
Author(s)Zeman, Jiří
Title

Polská konference o problémech dorozumívání a porozumění

PublishedČeský jazyk a literatura, 45, č. 7-8, 1994-95, s. 180-182
Languagecze
Classification (CZ)Kongresy, konference apod. v zahraničí
Teorie stylu a obecné otázky stylistické
Classification (EN)Congresses, conferences, etc. abroad
The theory of style and general questions of language style
Subjectskonference; stylistika; dorozumění; porozumění
Subjects (DE)Konferenz; Stilistik (Stilkunde, Stillehre); Verständigung
Mediumarticle
Holdings (in Germany)ZDB-Katalog
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/135
PURLCitation link

More like this:

Polská konference o intertextualitě / Zeman, Jiří
Polská konference o stylu a textu / Zeman, Jiří
Polská konference o regulativní funkci textu / Zeman, Jiří
Polská stylistická konference o vztahu stylu a kultury / Zeman, Jiří
Polská stylistická konference po pětadvacáté / Zeman, Jiří
Konference o úloze textu ve společenském dorozumívání / Kraus, Jiří
Českobudějovická konference o komunikaci / Zeman, Jiří