Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1994CZ000116
Author(s)Němec, Igor
Title

Odlišení slovanských kauzativ a tranzitivních denominativ od indoevropského typu

PublishedWiener Slavistisches Jahrbuch, č. 40, 1994, s. 91-94
Languagecze
Classification (CZ)Vývoj slovanských jazyků
Praslovanština
Classification (EN)Development of Slavonic languages
Proto-Slavonic
Subjectsindoevropeistika; praslovanština; jazyky slovanské; slovesa; prefixy; dvojice vidové; vývoj
Subjects (DE)Slawische Sprachen; Verben; Präfixe; Entwicklung
NoteVysvětluje formální rozdíl mezi ide. bezpředponovými a slovanskými předponovými kauzativy a denominativními tranzitivy. Proces zjednodušování předponového slovesa z předložkového pádu v simplex byl v praslovanštině podřízen vývoji vidových dvojic
Mediumarticle
URLwww.jstor.org (homepage) für die Ausgaben der vergangenen 6 Jahrgänge nicht verfügbar
Holdings (in Germany)see in EZB-Suche
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/116
PURLCitation link