Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1994CZ000111
Author(s)Hoffmann, Edgar
Title

Probleme der Frühgeschichte der sprachwissenschaftlichen Slawistik im deutschsprachigen Raum

PublishedWiener Slawistischer Almanach, č. 33, 1994, s. 129-144
Languageger
Classification (CZ)Varia
Classification (EN)Varia
Subjectsslavistika; sorabistika
Subjects (DE)Slawistik
NotePočátky lingvistické slavistiky a její dějiny na německy mluvícím území. Sorabistika, v souvislosti s ní zmínky o Dobrovském, Dobnerovi, Dlabačovi, Pelcolovi. Centra slavistiky (mj. Praha)
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/111
PURLCitation link