Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1994CZ000110
Author(s)Junghanns, Uwe
Title

Die Finalrelation und ihre Verspachlichung im Russischen

PublishedWiener Slawistischer Almanach, č. 33, 1994, s. 145-180
Languageger
Classification (CZ)Porovnávací příspěvky rusko-jinojazyčné. Ruština ve společnosti a praxi
Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Syntax
Classification (EN)Comparative contributions. Pragmatics. Sociolinguistics
Contacts of Czech with Slavonic languages
Syntax
Subjectsvěty vedlejší účelové; ruština; čeština
Subjects (DE)Russisch; Tschechisch
NoteA. charakterizuje a určuje znaky účelových vět a sleduje, jak se tyto znaky uplatňují ve slovní zásobě, syntaxi a sémantice. Na rus. a čes. mater
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/110
PURLCitation link