Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1994CZ000109
Author(s)Daiber, Thomas
Title

Das wissenschaftsgeschichtliche Muster der Darstellung des Zeitworts in frühen Tschechischen Grammatiken

PublishedWiener Slawistischer Almanach, č. 33, 1994, s. 37-50
Languageger
Classification (CZ)Jednotlivé slovní druhy, jejich mluvnické kategorie a význam
Mluvnice, učebnice, praktické příručky apod.
Classification (EN)Particular word classes, their grammatical categories and meaning
Grammars, textbooks, and manuals of Czech
Subjectsslovesa; klasifikace sloves; mluvnice; čeština; Filomates, Václav; Blahoslav, Jan; Benedikt z Nudožer, Vavřinec; Rosa, Václav Jan
Subjects (DE)Verben; Grammatik; Tschechisch
NotePopis slovesa v mluvnici Philomatesově, Blahoslavově, Nudožerského a Rosově. Na základě studia těchto 4 gramatik vyvozuje hlediska verbální klasifikace
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/109
PURLCitation link