Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1993CZ001365
Author(s)Ripka, Ivor
Title

Some aspects of the relationship between Czech and Slovak

PublishedVarieties of Czech : Studies in Czech Sociolinguistics, Amsterdam, Rodopi ; 1993, s. 276-285
Languageeng
Classification (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
SLOVENŠTINA
Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Classification (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
SLOVAK
Czech verbal communication and sociolinguistics
Subjectsstudie porovnávací; kontakty jazykové; čeština; slovenština
Subjects (DE)Vergleichsstudie; Sprachkontakt; Tschechisch; Slowakisch
NoteSémantické a frazeologické jevy v češtině a slovenštině, jejich zachycení ve slovnících
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1365
PURLCitation link