Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1993CZ001364
Author(s)Jančák, Pavel
Title

Survival of the Czech Dialect in Communities Abroad: A Comparison of Czech in Střelín and Daruvar

PublishedVarieties of Czech : Studies in Czech Sociolinguistics, Amsterdam, Rodopi ; 1993, s. 262-275
Languageeng
Classification (CZ)Vnější dějiny českého jazyka
Různé příspěvky dialektologické
Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Classification (EN)Political history of Czech language
Various dialectological contributions
Contacts of Czech with Slavonic languages
Subjectskontakty jazykové; bilingvismus; nářečí; čeština; jazyk emigrantů; jazyky izolované
Subjects (DE)Sprachkontakt; Zweisprachigkeit (Bilingualismus); Mundart; Tschechisch; Isolierte Sprachen
NotePorovnán jazyk českých komunit ve Střelíně (Polsko) a v Daruvaru (Choravatsko)
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1364
PURLCitation link