Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1993CZ001363
Author(s)Fischer, Gero
Title

The Language of the Czech Minority in Vienna

PublishedVarieties of Czech : Studies in Czech Sociolinguistics, Amsterdam, Rodopi ; 1993, s. 254-261
Languageeng
Classification (CZ)Vnější dějiny českého jazyka
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Dialektologický materiál
Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Classification (EN)Political history of Czech language
Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Dialectological material
Czech verbal communication and sociolinguistics
Subjectsčeština vídeňská; jazyk emigrantů; čeština; jazyky izolované
Subjects (DE)Tschechisch; Isolierte Sprachen
NoteCharakteristika mluvené vídeňské češtiny (slovní zásoba, skloňování jmen, časování sloves, syntax)
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1363
PURLCitation link