Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1993CZ001362
Author(s)Bubeník, Vít
Title

On the acquisition and maintenance of a minority language: Czech in Canada

PublishedVarieties of Czech : Studies in Czech Sociolinguistics, Amsterdam, Rodopi ; 1993, s. 241-253
Languageeng
Classification (CZ)Vnější dějiny českého jazyka
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Čeština ve společnosti a praxi
Česká pedolingvistika
Classification (EN)Political history of Czech language
Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Czech verbal communication and sociolinguistics
Czech in society and practice
Czech child language
Subjectsjazyk emigrantů; řeč dětská; čeština; jazyky izolované; interference; angličtina
Subjects (DE)Kindersprache; Tschechisch; Isolierte Sprachen; Interferenz; Englisch
NoteJazykový vývoj druhé generace čes. emigrantů (jazyk dvou dětí narozených čes. rodičům v Kanadě); problematika menšinového jazyka; Výtah přetištěn v ČDS 1996, s. 216-219.
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1362
PURLCitation link