Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1993CZ001360
Author(s)Eckert, Eva
Title

Language change: The testimony of Czech tombstone inscriptions in Praha, Texas

PublishedVarieties of Czech : Studies in Czech Sociolinguistics, Amsterdam, Rodopi ; 1993, s. 189-215
Languageeng
Classification (CZ)Vnější dějiny českého jazyka
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Čeština ve společnosti a praxi
Classification (EN)Political history of Czech language
Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Czech verbal communication and sociolinguistics
Czech in society and practice
Subjectsjazyk emigrantů; změny jazykové; čeština; jazyky izolované; nápisy náhrobní
Subjects (DE)Tschechisch; Isolierte Sprachen
NoteRozbor českých nápisů na náhrobních kamenech z let 1860-1960 v Praze (Texas), studie zaměřena na funkci jazyka, jeho udržování a změny
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1360
PURLCitation link