Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1993CZ001355
Author(s)Brodská, Zdena
Title

The Works of Ludvík Vaculík: Lost in Translation

PublishedVarieties of Czech : Studies in Czech Sociolinguistics, Amsterdam, Rodopi ; 1993, s. 124-136
Languageeng
Classification (CZ)Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Jazyková a stylistická problematika překladu. Obecné otázky
Classification (EN)Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
Linguistic and stylistic problems of translation
Subjectspřeklady umělecké; Vaculík, Ludvík; jazyk autorský; styl autorský; čeština
Subjects (DE)Autorensprache; Autorstil; Tschechisch
NoteOriginalita Vaculíkova stylu, nářeční výrazy, hra se slovy, metafory, idiomy, paradoxy a narážky na český kulturní a politický život se v překladu ztratí
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1355
PURLCitation link