Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1993CZ001353
Author(s)Townsend, Charles Edward
Title

Colloquial Czech in Two Works of Literature: Landovský and Svoboda

PublishedVarieties of Czech : Studies in Czech Sociolinguistics, Amsterdam, Rodopi ; 1993, s. 96-110
Languageeng
Classification (CZ)Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Classification (EN)Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
SubjectsLandovský, Pavel; Svoboda, Josef; jazyk autorský; spisovnost; čeština obecná; hovorovost; čeština
Subjects (DE)Autorensprache; Schriftlichkeit; Gemeintschechisch; Tschechisch
NoteTexty P. Landovského (Soukromá vzpoura. P., Mladá fronta 1990) a J. Svobody (Autostopem kolem světa (Scarborough, Ontario 1979) porovnány z hlediska fonetiky, fonologie, morfologie, syntaxe a slovní zásoby
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1353
PURLCitation link