Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1993CZ001350
Author(s)Sgall, Petr; Hronek, Jiří
Title

Speakers' Attitudes Towards Code Switching

PublishedVarieties of Czech : Studies in Czech Sociolinguistics, Amsterdam, Rodopi ; 1993, s. 50-62
Languageeng
Classification (CZ)Čeština ve společnosti a praxi
Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Classification (EN)Czech in society and practice
Czech verbal communication and sociolinguistics
Subjectspřepínání kódů; spisovnost; čeština obecná; čeština
Subjects (DE)Schriftlichkeit; Gemeintschechisch; Tschechisch
NoteNejprve ve stručnosti o hlavních rysech přepínání dvou hlavních kódů v češtině (spisovný jazyk a obecná čeština), dále se zabývají faktory, které motivují výběr kódu
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1350
PURLCitation link